Pracujemy zgodnie z wytycznymi prowadzenia księgowości oraz kadr wynikającymi z Ustawy o Systemie Oświaty dla placówek niepublicznych zgodnie z zmianami na rok 2015

Pobierz notę informacyjną

Specjalizujemy się w obsłudze jednostek oświatowych:

 • Prowadzenie pełnej księgowości dla szkół i przedszkoli niepublicznych o prawach publicznych
 • Sporządzanie bilansów i sprawozdań dla placówek szkolnych i przedszkolnych
 • Sporządzanie list płac dla placówek szkolnych i przedszkolnych
 • Rozliczenia z ZUS placówek szkolnych i przedszkolnych
 • Sporządzanie deklaracji ZUS i podatkowych dla placówek szkolnych oraz wykładowców
 • Rozliczania z kontrahentami placówek szkolnych i przedszkolnych
 • Rozliczenia finansowe dotacji z Urzędów Miasta
 • Sporządzanie raportów rozliczeń dotacji z Urzędów Miasta w tym w ODPN
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w tym z Właścicielami i Zarządem
 • Sporządzanie zestawień, raportów i analiz dla Właścicieli i Zarządów placówek szkolnych i przedszkolnych
 • Księgowanie zdarzeń gospodarczych (bankowych, kosztowych, kasowych, kasowych, sprzedażowych) dla placówek szkolnych i przedszkolnych
 • Uzgadnianie sald rozrachunkowych dla placówek szkolnych i przedszkolnych
 • Rozliczanie inwestycji placówek szkolnych i przedszkolnych
 • Prowadzenie tabel amortyzacyjnych placówek szkolnych i przedszkolnych
 • Sporządzanie danych dla nowego SIO

© REDICUS all rights reserved