KADRY I PŁACE

  • przygotowanie umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, ¶wiadectw pracy
  • prowadzenie teczek pracowniczych i ewidencji czasu pracy
  • wystawianie skierowań na badania lekarskie oraz za¶wiadczeń o wynagrodzeniu
  • naliczenie wynagrodzeń, sporz±dzanie listy płac
  • deklaracji PIT-4, PIT-11
  • zgłoszenie i wyrejestrowanie pracowników z ZUS
  • przygotowywanie deklaracji rozliczeniowych ZUS, raportów RMUA
  • wyja¶nianie oraz korekty ZUS

© REDICUS all rights reserved