W ofercie biura księgowego znajdą Państwo między innymi:

 • Prowadzenie pełnej księgowości firmy
 • Prowadzenie uproszczonej księgowości firmy
 • Przygotowywanie bilansów rocznych i sprawozdań finansowych
 • Przygotowywanie raportów wewnętrznych dla Zarządu
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS
 • Prowadzenie rozliczeń podatkowych, ZUS i z kontrahentami
 • Prowadzenie księgowości płacowej i rozliczeń z pracownikami
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi i Zarządem (Właścicielami)
 • Sporządzanie zestawień obrotów i sald i miesięcznych zestawień
 • Sporządzanie budżetów i kontrola ich wykonania
 • Sporządzanie analiz finansowych
 • Sporządzanie biznes planów
 • Opracowywanie wniosków kredytowych
 • Księgowanie zdarzeń gospodarczych (bankowych, kosztowych, kasowych, kasowych, sprzedażowych)
 • Uzgadnianie sald rozrachunkowych
 • Prowadzenie tabel amortyzacyjnych
 • Prowadzenie rejestrów VAT
 • Prowadzenie rozliczeń z podmiotami zagranicznymi, różnice kursowe

© REDICUS all rights reserved